L'elisir d'amore, National Opera Bucharest, 17.05.2015

Cast

Adina: Tatiana Lisnic / Nemorino: Stefan Pop / Belcore: Daniel Filipescu / Dulcamara: Vicenţiu Ţăranu / Gianetta: Cristina Eremia

Conductor: Cristian Sandu


L'elisir d'amore, National Opera Bucharest, 17.05.2015 L'elisir d'amore, National Opera Bucharest, 17.05.2015 L'elisir d'amore, National Opera Bucharest, 17.05.2015 L'elisir d'amore, National Opera Bucharest, 17.05.2015 L'elisir d'amore, National Opera Bucharest, 17.05.2015 L'elisir d'amore, National Opera Bucharest, 17.05.2015 L'elisir d'amore, National Opera Bucharest, 17.05.2015 L'elisir d'amore, National Opera Bucharest, 17.05.2015 L'elisir d'amore, National Opera Bucharest, 17.05.2015 L'elisir d'amore, National Opera Bucharest, 17.05.2015 L'elisir d'amore, National Opera Bucharest, 17.05.2015 L'elisir d'amore, National Opera Bucharest, 17.05.2015 L'elisir d'amore, National Opera Bucharest, 17.05.2015 L'elisir d'amore, National Opera Bucharest, 17.05.2015 L'elisir d'amore, National Opera Bucharest, 17.05.2015 L'elisir d'amore, National Opera Bucharest, 17.05.2015 L'elisir d'amore, National Opera Bucharest, 17.05.2015 lightbox gallery 2 by VisualLightBox.com v6.0m